מאיתור הקרקע ועד פעילות שיווקית, תהליך הניהול והגיבוש של קבוצת רכישה הוא בעל חשיבות רבה מאחר וכך ניתן להשלים את משימת הבנייה בצורה כמה שיותר חיובית ולחסוך כסף רב. חשוב לציין שלא מדובר באוסף של פעולות אקראיות שעושה קבוצת רכישה נדל"ן אלא שמדובר בתהליך נכון שמנוהל בקפידה. תחילת הדרך היא באיתור הקרקע תוך בדיקת מצבה כולל מצב זכויות תב"ע ומנהל. כך אפשר לעבור לשלב של ניהול משא ומתן מול בעלי הקרקע על המחיר הסופי שלה. 

 יחד עם הפעולות הנדרשות לאישורי תכנית הבנייה הראשונית מול הרשויות המקומיות ניתן להתחיל בפעולות השיווק כדי לגייס את החברים לקבוצה. כך, הגוף שמארגן את הקבוצה יוזם מהלכים שיווקיים ופרסומיים כדי להציג את הפרויקט ולצרף חברים. סיום שלבים אלו בא לידי ביטוי בכך שמתגבשת קבוצה שבה כל הדיירים העתידיים חותמים על הסכם של שיתוף פעולה ביניהם לכל אורך הרמת הפרויקט.

עוברים מרכישת קרקע לתכנון ולהיתרים

השלב המעשי של רכישת הקרקע בה לידי ביטוי לאחר סיום המו"מ ויצירת הסכם מכר הכולל את כל בחרי הקבוצה מול בעל הקרקע. כאן נאספים כל חברי הקבוצה כדי לבחור מביניהם ועד שילווה את הקבוצה לכל אורך תהליך הבנייה. לאחר מכן עוברים לתכנון מדויק יותר של הפרויקט, ומגיע לשטח אתר הבנייה מודד. יחד עם אדריכל שמלווה את התכנון ושולח את הרישומים שלו לרשות המקומית, אפשר לעשות צעד משמעותי לקראת קבלת היתרי הבנייה. 

לאחר בחינה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אמורה קבוצת רכישה נדל"ן לקבל היתר בנייה. היתר זה היה מוכר בעבר כרישיון בנייה והוא מהווה אישור לבצע עבודות בנייה והריסה או שינוי בשימושים במקרקעין. כל המסמכים שקשורים לפרויקט נחתמים עם חותמת מיוחדת במועד האישור של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. בחתימה זו גם נרשם מספר ההיתר של קבוצת הרכישה, ומעתה ניתן להמשיך ולממש את החלום לבניין משותף. 

בחירת מלווי הפרויקט וקבלת אישור אכלוס

כעת על חברי קבוצת רכישה נדל"ן לעסוק בבחירת קבלן שיבצע את עבודות הבנייה ובבחירת בנק שילווה את הפרויקט. לגבי הקבלן, הרי שכאן בוחנים את אופי הבנייה שלו, את רמת החומרים שבהם הוא משתמש, את מפרט הבנייה כולו וגם את המוניטין שלו. לגבי הבנק, הרי שכאן יש לבדוק בצורה כמה שיותר רצינית איזה בנק מעניק את התנאים הטובים ביותר ואיזה בנק באמת יכול להקצות אנשי מקצוע שיהיו זמינים לוועד של הקבוצה במקרי הצורך.

כאן דואגים מארגני הקבוצה לאגד את הבנק יחד עם הקבלן בחוזה מחייב כדי שיינתנו הערבויות והביטחונות לכלל חברי הקבוצה בכל הקשור לליווי הבנקאי. כך, לאורך הבנייה שמאי מטעם הבנק בודק את המצב בפועל בכל שלב ומאשר העברת כספים לקבלן. עם סיום העבודות נדרשים אישורים מרשויות ומחברות רלוונטיות כמו הג"א, בזק, חברת חשמל, שירותי הכבאות ועוד גופים אחרים כדי לקבל טופס 4 המאפשר אכלוס של המבנה.