הצעת חוק קבוצות רכישה (התשע"ח-2018) נועדה להסדיר את פעילותן של קבוצות רכישה במטרה לצמצם את הסיכונים הגלומים בעסקאות אלו מצד אחד, ומצד שני לאפשר לעסקאות אלו בקבוצות רכישה להמשיך להתקיים במסגרת בטוחה יותר המגנה על הרוכשים במטרה לאפשר לרוכשים אלטרנטיבה להוזלת עלויות בבניית דירתם בקבוצת רכישה ובכך לחסוך את הרווח היזמי וחלק מעלויות המס ועלויות נלוות לבניה.

בשנים האחרונות התפרסמו מקרים שבהם חברי קבוצות רכישה השקיעו את כספם בקבוצה אך נותרו, מסיבות שונות, בלא הכסף ובלא יכולת להמשיך את פעילות הקבוצה במטרה להגיע לבעלות על דירה. לצורך מניעת מקרים אלו והסדרת תחום קבוצות הרכישה הוקם על ידי שרת המשפטים צוות בין משרדי בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. הצוות כלל נציגי משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד הבינוי, רשות המיסים, והרשות להגנת הצרכן ובנק ישראל. לאחר שהסתיימה עבודת הצוות פורסם דוח מסכם שעל פיו יקבע החוק שמטרתו להגן ולהסדיר את התנהלותן והתארגנותם של קבוצות הרכישה באופן בטוח יותר המגן על הרוכשים בקבוצות הרכישה.

חברי הצוות סברו כי הצטרפות לקבוצת רכישה עשויה להעניק לחבריה יתרון כספי, בכך שהמחיר שישלמו במקרים מסוימים עבור קבלת הדירה בסופו של דבר יהיה נמוך מהמחיר שהיו משלמים בעסקת רכישת דירה מחברה יזמית, בעיקר לנוכח הפער האפשרי ברווח היזמי ונוכח ההטבה בהיבט המס. יתרונות נוספים בקבוצת רכישה על פני רכישת דירה מחברה יזמית, עשויים לכאורה להיות היכולת לבחור, הגם שבמיעוט המקרים, את השכנים ואת אופי הפרויקט וכן היכולת להשפיע על התכנון. בהתאם לכך, סבר הצוות כי קיימת חשיבות בשוק הדיור להמשך פעילותן של קבוצות הרכישה. מסקנת הצוות הייתה כי מתקיימות שורת הצדקות ליצירת הסדר חקיקתי מאוזן בתחום קבוצות הרכישה אשר יגן על זכויות משתתפי הקבוצה, אך לא ישלול את פעילותן של קבוצות הרכישה.

חברת גרופהום מאמצת את המלצות הצוות ומתחייבת לעבוד לפיהם ולעשות הכול על מנת שחברי קבוצות הרכישה שמארגנת החברה יהיו בטוחים ככל שניתן, תוך הקטנת הסיכונים למינימום האפשרי והגדלת הסיכויים לרווח מקסימאלי וחסכון ברווח היזמי ובעלויות הנלוות.

הירשמו לקבלת עדכונים על הזדמנויות נדל"ן משתלמות