לעיתים בהסכמי קבוצות הרכישה קיימים תנאים מקפחים וחד צדדיים, תנאים אלו פועלים לרעת חברי הקבוצה ונותנים יתרון לטובת המארגן. מצד אחד, ישנה אפשרות לחברי הקבוצה לסרב לחתום על ההסכם ובכך להישאר מחוץ לעסקה, ומצד שני, נדרש לקבוע מנגנון שירתיע את מארגן הקבוצה האחראי לניסוח ההסכם להימנע מלנסח תנאים מקפחים בו. השאלה שנשאלת היא, האם זה נכון וראוי להתערב בחופש החוזים בין הצדדים להסכם.

בפסיקה נקבע כי חופש החוזים הוא אחד מעקרונות היסוד מהבחינה המשפטית-חברתית , המאפשר לבחור עם מי להתקשר בחוזה והחופש לעצב את תוכן החוזה בהתאם לרצון החופשי של הצדדים לו, ולעניין חשיבות עיקרון חופש החוזים יפים דבריה של פרופסור גבריאלה שלו : "הוא העיקרון החשוב ביותר בדיני החוזים, בארץ ובעולם החופשי. עקרון זה מהווה אבן יסוד לכלכלה חופשית ומסחר תחרותי. הוא טומן בחובו הן את חופש ההתקשרות והן את חופש העיצוב, כמו גם את כוחו המחייב של החוזה"

מנגד, כאשר ישנו חוזה שאינו הוגן ומקפח את אחד הצדדים ישנה הצדקה להתערב בחופש החוזים במקרה דנן במטרה להגן על הרוכשים בקבוצת רכישה, זאת מטעמי "הוגנות ושיקולים חלוקתיים, יעילות כלכלית" . פערי כוחות ופערי מידע בין המארגן לחבר בקבוצה אינם שווים, ניסוח ההסכם באופן חד צדדי על ידי המארגן יקנה למארגן יתרון בלתי הוגן, לכן, במקרים בהם באופן מובהק עולה מההסכם כי מדובר בחוזה מקפח וחד צדדי, יש להקל על חברי הקבוצה המעוניינים להשתחרר מההסכם בהתאם ובכפוף לחוק החוזים האחידים , ובהצעת חוק קבוצות הרכישה יש לציין זאת על מנת ליצור הרתע למארגנים שחושבים לנסח את ההסכם השיתוף או את הסכם ההצטרפות באופן בלתי הוגן וחד צדדי לטובת המארגן ולרעת חברי הקבוצה.

יחד עם זאת, בדין הרצוי, נדרש לקחת בחשבון שהשתתפות בקבוצת רכישה הינה בערבות הדדית ובמחויבות יחד של כל חברי הקבוצה לסיום הפרויקט, כך שלא בקלות מידי יהיה זה קל להשתחרר מהקבוצה בהתאם לעילות המפורטות בחוק החוזים האחידים, אלא יש לדרוש מאותו חבר בקבוצה המעוניין להשתחרר מההסכם למצוא חבר מחליף אחר שיכנס בנעליו בכל הקשור למחויבותו וזכויותיו בקבוצה בערבות הדדית כלפי יתר חברי הקבוצה ונדרש לעגן זאת בחוק על ידי סעיף ספציפי המחייב את מארגן הקבוצות רכישה לעגן מנגנון זה בגם בהסכם השיתוף של החברים בפרויקט.

כך, יווצר איזון בין האינטרס של חברי הקבוצה להביא את הפרויקט בהצלחה לסיומו בערבות הדדית, מבלי לחייב את יתר החברים המעוניינים לצאת מהקבוצה באמצע הדרך תוך פגיע ביתר החברים הנשארים בקבוצה, בין אם מדובר בטענות המבוססות על חוק החוזים האחידים ובין אם מדובר בסיבה אחרת, אין שום הצדקה להשאיר חברים בכפייה בקבוצה כל עוד אין סיבה ממשית לפגיע בכלל חברי הקבוצה.

הירשמו לקבלת עדכונים על הזדמנויות נדל"ן משתלמות