מטרת הקבוצה היא להקים בבניה עצמית פרויקט מגורים ולחסוך את הרווח היזמי והעלויות הנלוות הכרוכות בביצוע הפרויקט. כל חבר יממן את מלוא עלות הנכסים אותם ירכוש על פי חלקו היחסי בקבוצה. כמו כן, בנוסף לחיסכון ברווח היזמי הקבוצה חוסכת גם בהוצאות הנלוות, כגון: הוצאות פרסום ושיווק, חלק מעלויות המימון, וחיסכון במס רכישה כפול, לדוגמה, כאשר רוכשים דירה מיזם, היזם שילם מס רכישה על קרקע, ומי שרוכש ממנו את הדירה משלם שוב מס רכישה נוסף על כל שווי הדירה כגמורה וזאת במידה ולא חל על הרוכש פטור לדירת מגורים מזכה לפי סעיף 49ב חוק מיסוי מקרקעין.

במקרים מסוימים של קבוצות רכישה הרוכשות קרקע במכרז של רמ"י, נחסך מהם תשלום כפול של מס רכישה כיוון והחברים בקבוצה רוכשים באופן ישיר את הקרקע מהמדינה, על פי הפסיקה הקיימת במקרה דנן חברי קבוצת רכישה ממוסים כרוכשי דירות מגורים בהתאם לעלות הכוללת של הדירה שתיבנה כגמורה, וזאת בניגוד לעמדת רשות המיסים שיש למסות את העסקה על פי שווי רכישת הקרקע ואין להחיל את הפטורים הקיימים בחוק על הרוכשים ולראות אותם כרוכשי דירה גמורה, תימוכין לכך ניתן למצוא גם בפסקי הדין של וועדות הערר.

ישנן קבוצות מסוימות המתאגדות לא רק במטרה לחסוך כסף אלא גם במטרה לבחור את השכנים והחברים באותו פרויקט. כמו כן, קבוצת רכישה יכולה להתארגן באופן עצמאי כקבוצה הומוגנית הרוצה להתגורר ביחד וכל חבריה בעלי מכנה משותף, אנשי צבא, אנשי משטרה, עובדים מתחום זהה, וקבוצות בעלות רקע חברתי דומה. לדוגמה קבוצות רכישה לציבור הדתי, בערים חרדיות ומתחרדות ביתר עילית ובית שמש, כמו גם אזורים מסוימים בעיר ירושלים, תופעת קבוצות הרכישה הינה נפוצה ביותר בציבור הדתי, שכן, רוב הציבור במגזר זה מעדיף לגור בסביבת אנשים הדומים להם שומרי מסורת, שאינם נוסעים בשבת. במגזר הדתי מקובל שזרמים מסוימים מתוך המגזר מקבלים את ברכת הרב לפרויקט מסוים ואנשים רבים מאותה ישיבה רוכשים את כלל הדירות בפרויקט באותה קבוצה.

הירשמו לקבלת עדכונים על הזדמנויות נדל"ן משתלמות