פרק א': מבוא

1. מטרת קבוצת הרכישה

2. סוגי קבוצות הרכישה

2.1. קבוצת רוכשים (קניה קבוצתית)

2.2. קבוצת רכישה (קלאסית)

2.3. עמותת בניה

2.4. קבוצת רכישה לנדל"ן מסחרי

פרק ב': היתרונות של קבוצת הרכישה

3.1. חיסכון ברווח היזמי

3.2. חיסכון במס רכישה

3.3. חיסכון בעלויות מימון

3.4. חיסכון בהוצאות שיווק ופרסום

3.5. מעורבות בתכנון ואופי הפרויקט

3.6. בחירת השכנים העתידיים

פרק ג': החסרונות בקבוצת רכישה

4.1. מחיר הדירה אינו סופי

4.2. מועד מסירת הדירות אינו סופי

4.3. אין ערבויות ובטוחות לכספי ההשקעה

4.4. אחריות לליקויי בניה ותכנון הדירה

4.5. סכסוכים בין חברי הקבוצה

4.6. חוסר ניסיונו של מארגן הקבוצה

פרק ד': תהליך ארגון הקבוצה וניהול הפרויקט

5.1. איתור קרקע לרכישה

5.2. הסכם אופציה, מכרזים של רמ"י, מיסוי

5.3. הסכם הצטרפות

5.4. הסכם שיתוף במקרקעין

5.5. היתר בניה, מימון בנקאי

5.6. מכרז קבלנים ופיקוח

פרק ה': הכשלים בקבוצות רכישה והדין הרצוי למניעתם

6.1. הפער בין אומדן ראשוני למחיר הסופי והקשר למיסוי

6.2. חופש החוזים: הסכם שיתוף והסכם הצטרפות

6.3. רישום הזכויות במקרקעין ובטוחות עבור כספי ההשקעה

6.4. הטעיה בפרסום וחוסר שקיפות בשיווק

6.5. הצעת רגולציה על מקצוע מארגן קבוצות רכישה

פרק ו': סיכום ומסקנות

הירשמו לקבלת עדכונים על הזדמנויות נדל"ן משתלמות